Numismatică medievală munteană

 

16. Monedele în circulaţie în perioada de trecere la feudalism şi în feudalism, în C. C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol. I, Bucureşti, 1964, p. 59-110; 346-396 (Anexele nr. I-III) (Priveşte şi monetăria medievală moldovenească şi străină, precum şi circulaţia monetară pe teritoriile Ţării Româneşti, Dobrogei, Moldovei şi Transilvaniei).

 

016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964.pdf

 

12. Numismatica medievală şi modernă a ţării noastre, oglindită în colecţiile restituite de la Moscova, în Studii asupra tezaurului restituit de U. R. S. S, Bucureşti, 1958, p. 15-79. (Priveşte şi Moldova, precum şi monetăria pre-modernă şi modernă românească).

 

012_Numismatica_medievala_si_moderna_a_tarii_noastre_oglindita_in_colectiile_restituite_de_la_Moscova_1958.pdf

Publicații

Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor 66 Buletinul Societății Numismatice Române 50 Studii și Cercetări de Numismatică 43 Revue des Etudes Sud-Est Européennes 36 Numismatică pre-modernă, modernă și contemporană 29 Revue Roumaine d’Histoire 27 Cercetări Numismatice 11 Studii și Cercetări de Bibliologie 10 Studii și Materiale de Istorie Medie 9 Revista de Istorie 8 Revista Istorică 8 Oltenia – Documente – Cercetări – Culegeri 8 Studia et Acta Orientalia 6 Études Byzantines et Post-byzantines 6 Quaderni ticinesi di numismatica e antichita classiche 6 Cronica Numismatică şi Arheologică 6 Histoire chronologique de la Roumanie 5 Nummus 4 Studii 4 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 4 Pontica 4 Dacia 4 Fasti Archeologici 3 Arheologia Moldovei 3 Magazin Istoric 3 Revista Muzeelor 3 Coin World 3 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 2 Cartea Centenarului 2 Peuce Studii şi Comunicări de Istorie şi Arheologie 2 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie - Iaşi 2 Istros 2 Apulum 2 Studii Clasice 2 Nouvelles études d'histoire 1 Bucureşti Materiale de Istorie şi Muzeografie 1 Ziridava 1 Revista Arhivelor 1 Studii şi Cercetări de Istorie Veche 1 Compte rendu 1 Revue Internationale des Etudes Byzantines 1 Actes 1 Bolletino di Numismatica 1 Biblioteca Academiei Republicii Populare Române 1 Societatea Numismatică Română 1 Craiova 1 Academia Română - Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice 1 Almanahul Literar 1 La Bibliothèque de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie 1 SCB 1 Studii. Revistă de istorie 1 Călăuza bibliotecarului 1 Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române 1 Analele Academiei Republicii Populare Romîne 1 La Bibliothèque de l’Académie de la République Populaire Roumaine 1 Adevărul 1 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” 1 Contemporanul 1 Carpica 1 Bulletin Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen 1 Numismatický Sborník 1 Byzantino-Bulgarica 1 Memoria Antiquitatis 1 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie 1 Studii și Cercetări Ştiințifice 1 Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 1 Nummus et historia 1 Luceafărul 1 Byzantina 1 Bucureşti 1 Byzantinoslavica 1 Balcania 1 Istro-Pontica 1 Al XIV-lea simpozion naţional de numismatică Rezumatele comunicărilor Tulcea 1 Symposia Thracologica 1 La numismatique 1 Histoire chronologiqne de la Roumanie 1 Thraco-Dacica 1 Actes du 8eme Congrès International de Numismatique 1 Chronological history of Romania 1 Rivista Italiana di Numismatica 1 Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et protohistoriques 1 Taisei 1 Viaţa Economică 1 Ramuri Revistă Literară Săptămâna Olteniei 1