Publicații

Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor 66 Buletinul Societății Numismatice Române 50 Studii și Cercetări de Numismatică 43 Revue des Etudes Sud-Est Européennes 36 Numismatică pre-modernă, modernă și contemporană 29 Revue Roumaine d’Histoire 27 Cercetări Numismatice 11 Studii și Cercetări de Bibliologie 10 Studii și Materiale de Istorie Medie 9 Revista de Istorie 8 Revista Istorică 8 Oltenia – Documente – Cercetări – Culegeri 8 Studia et Acta Orientalia 6 Études Byzantines et Post-byzantines 6 Quaderni ticinesi di numismatica e antichita classiche 6 Cronica Numismatică şi Arheologică 6 Histoire chronologique de la Roumanie 5 Nummus 4 Studii 4 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 4 Pontica 4 Dacia 4 Fasti Archeologici 3 Arheologia Moldovei 3 Magazin Istoric 3 Revista Muzeelor 3 Coin World 3 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 2 Cartea Centenarului 2 Peuce Studii şi Comunicări de Istorie şi Arheologie 2 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie - Iaşi 2 Istros 2 Apulum 2 Studii Clasice 2 Nouvelles études d'histoire 1 Bucureşti Materiale de Istorie şi Muzeografie 1 Ziridava 1 Revista Arhivelor 1 Studii şi Cercetări de Istorie Veche 1 Compte rendu 1 Revue Internationale des Etudes Byzantines 1 Actes 1 Bolletino di Numismatica 1 Biblioteca Academiei Republicii Populare Române 1 Societatea Numismatică Română 1 Craiova 1 Academia Română - Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice 1 Almanahul Literar 1 La Bibliothèque de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie 1 SCB 1 Studii. Revistă de istorie 1 Călăuza bibliotecarului 1 Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române 1 Analele Academiei Republicii Populare Romîne 1 La Bibliothèque de l’Académie de la République Populaire Roumaine 1 Adevărul 1 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” 1 Contemporanul 1 Carpica 1 Bulletin Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen 1 Numismatický Sborník 1 Byzantino-Bulgarica 1 Memoria Antiquitatis 1 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie 1 Studii și Cercetări Ştiințifice 1 Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 1 Nummus et historia 1 Luceafărul 1 Byzantina 1 Bucureşti 1 Byzantinoslavica 1 Balcania 1 Istro-Pontica 1 Al XIV-lea simpozion naţional de numismatică Rezumatele comunicărilor Tulcea 1 Symposia Thracologica 1 La numismatique 1 Histoire chronologiqne de la Roumanie 1 Thraco-Dacica 1 Actes du 8eme Congrès International de Numismatique 1 Chronological history of Romania 1 Rivista Italiana di Numismatica 1 Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et protohistoriques 1 Taisei 1 Viaţa Economică 1 Ramuri Revistă Literară Săptămâna Olteniei 1